Индустриски чилер за вода

  • High Efficiency Industrial Chiller

    Индустриски чилер со висока ефикасност

    Индустрискиот чилер може да биде широко користен во пластика, галванизација, електронско производство, фармацевтска и хемиска индустрија, преработка на храна и други индустриски места, како и разни цивилни системи за климатизација, како што се хотели, трговски центри и деловни згради.